Værdiprocesser

En effektiv virksomhed har et klart defineret formål og et værdisæt, der er styrende i den daglige drift. En organisations værdier udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i organisationen for dens medarbejdere, kunder, brugere og andre interessenter.
Værdierne tjener som nomative retningslinjer for medarbejdernes adfærd – på tværs af og ud af organisationen. Værdierne er vedvarende overbevisninger om, at bestemte former for adfærd eller måder at agere i dagligdagen på bør foretrækkes frem for andre.
Tillid, retfærdighed og samarbejde er eksempler på værdier, der knytter sig til adfærd.
Værdigrundlaget er nøje knyttet til organisationens formål. Mens formålet siger, hvad vi skal, siger værdierne noget om måden, vi opfylder formålet på.

Eksempler på opgaver:

POMPdeLUX – identificering og beskrivelse af virksomhedens mission, vision og værdier.

Omega Security System – identificering og beskrivelse af virksomhedens mission, vision og værdier.

Nybolig Frank Lerche – identificering og beskrivelse af virksomhedens mission, vision og værdier.

Tovholder og skribent på Vesthimmerlands nye visioner, værdier og indsatsområder: Vesthimmerlands Biblioteker – åbne, friske og faglige.

Visioner og værdier i Kerteminde Bibliotekerne, hvor det tværgående samarbejde er i fokus.