Strategiudvikling

Hvor er vi stærke? Hvor er vi svage?
Hvor ser vi os selv om 5 år?
Hvad skal vi gøre for at nå alle vore mål og ønsker?

Knudsen Syd yder hjælp til udvikling af strategier og handlingsplaner og med at holde den røde tråd for medarbejdere og ledelse.

Inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere er vigtige elementer for at skabe fælles ejerskab til fremtidige strategier

Eksempler på opgaver:

Kortlægning af Kultur- og Fritidsområdet i Lolland Kommune. 2017

Knudsen Syd har vundet denne spændende opgave: En større analyse af kultur- og fritidsområdet i Lolland Kommune med fokus på at finde styrker, svagheder og muligheder inden for kultur- og fritidslivet. Formålet er, at Lolland Kommune får et konkret strategisk prioriteringsværktøj, der skaber sammenhæng til øvrige relevante politikker og strategier, og som aktivt kan bruges i arbejdet med udviklingen af fremtidens kultur- og fritidslandskab.


Knudsen syd gennemfører bl.a. en større borgerinddragelse i form af fokusgruppe-interviews, enkeltinterviews samt feltbesøg.

Der benyttes bl.a. SWOT og Cultural Mapping som metoder.

Fokusgruppeinterviews, Lolland

Desuden gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om voksnes fritidsvaner blandt 3000 tilfældigt udvalgte borgere på Lolland. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres af Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut, som er samarbejdspartner på opgaven. Se mere her … 

Analysen fremlægges på en kultur- og fritidskonference for involverede parter og politikere i august måned, 2017.

Læs rapporten her…

Stavanger_forsideStavanger Universitetsbibliotek i Norge                            
Nye visioner og strategier i arbejdet.
“Strategi 2015- 2019”.
Planlægning og gennemførelse af seminardage og workshops               for biblioteksmedarbejdere ved Stavanger Universitet. 
Se den endelige plan her …

Videreførelse af “Strategi 2015-2019” . Organisationsudvikling.
Som en fortsættelse af strategiarbejdet er der nu taget hul på en udvikling og tilpasning af organisationen. Knudsen Syd er konsulent på processen, hvor biblioteket skal bringes fra en organisation med klare faggrænser og mange små afdelinger til en mere helheds-orienteret 
organisation med tværfaglige eller emneopdelte team med helhed i
arbejdsprocesserne for alle implicerede parter. 

Kulturstrategi 2012 – 2020. Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunen skal have en kulturstrategi, som gælder for hele kommunen. I processen involveres de professionelle kulturinstitutioner og de mange rivillige ildsjæle fra kulturlivet. Knudsen Syd er sparringspartner på opgaven og gennemfører bl.a. en række fokusgruppeinterviews og faglige workshops for kulturaktørerne.
Læs mere …


Vision og strategier. Udarbejdelse af biblioteksplan.

Kunder: Kolding kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning (2009-2010)
Læs om visionen her …

 


Kultur- og fritidsplan med konference, borgerinddragelse og fokusgruppeinterviews med udvalgte samarbejdspartnere og brugere.
Kunder: Faxe Kommune og Norddjurs Kommune.
Læs mere …


Vesthimmerlands Biblioteker: Knudsen Syd medvirker i en strategiudviklingsproces for det samlede personale, hvor der gennem seminarer og workshops er fokus på udvikling af fælles pejlemærker for det fremtidige biblioteksarbejde, på arbejdet med kommunikation, værdier og motivation i arbejdet.

Kerteminde Bibliotekerne: Udviklingsproces med visionsseminar, faglige spotkurser og sparringsmøder med den nye biblioteksledelse.