Projekter

Udviklingsprojekt ”Børn fortæller historier på tværs af kommuner” 2018-2020.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen i 2018 og udvikles i et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner i Billund og Langeland kommuner og Knudsen Syd.

Det samlede udviklingsprojekt er lagt an på at komme børnene til gode: Hvordan kan biblioteker, museer og lokalhistoriske arkiver i fællesskab videreudvikle aktiviteter, som rammer ind i skolernes behov i forlængelse af Den åbne Skole.

I Langeland Kommuner har man stor fokus på Borgerinddragelse og i Billund Kommune er der fokus på Børneinddragelse. Derfor vil vi i både forprojektet og i det kommende 2-årige projekt vil involvere både børn og borgere (frivillige) i de to kommuner.

I 2018 gennemfører  vi et fagligt seminar med eksterne oplægsholdere for at få et fælles afsæt i arbejdet. Endvidere udarbejder Knudsen Syd en foranalyse, hvor vi kortlægger ønsker og behov hos de fire partnere: Skoler, biblioteker, museer og arkiver. Vi afsøger hvilke samarbejdsmuligheder -og projekter, der er. Og hvilke ideer, der er opbakning til at afprøve i fællesskab.

Knudsen Syd er inititivtager, proceskonsulent og evaluator af projektet:

logo2 Hvad unge version 3

Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd arbejder sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc. Parterne inddrager lokale unge i processerne, og inspirerer hinanden, lærer og udvikler undervejs i det 2-årige projektforløb I 2013-14, som Kulturstyrelsen har støttet.
Rapporten kan ses her…

Power Points fra evalueringskonferencen kan ses her


Knudsen Syd er initiativtager til og evaluator af
“Det gode liv i landområderne”.
– om udvikling af det mobile bibliotekstilbud 2011 – 2012.
Det to årige udviklingsprojekt ”Det gode liv i landområderne – om udvikling af mobile biblioteker” er nu afsluttet.

DetgodelivomslagBogen ”Det gode liv i landområderne” udarbejdet af Hanne Marie Knudsen fortæller om resultaterne af udviklingsprojekter i de 7 biblioteker og giver en række gode råd til de biblioteker og kommuner, som ønsker at ud-vikle deres bogbusser og bogbiler.
Konklusionen er helt overordnet, at kommu-nerne bør holde godt fast i bogbussen og de mobile biblioteker, for med dem kan kommu-nerne skabe udvikling, dynamik og sam-menhold i lokalområderne. Men det er en forudsætning, at biblioteksmedarbejderne går ud af bussen og involverer sig i det lokale liv.
Bogen kan ses her…

Projektdeltagerne er en gruppe af biblioteker med bogbusser og bogbiler (fællesbetegnelse: mobile biblioteker), som repræsenterer landdistrikterne i Danmark: Brønderslev Bibliotek, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Skive Bibliotek, Aabenraa Bibliotekerne, Vordingborg Bibliotekerne samt to private partnere: Buscenter Vest A/S og konsulentfirmaet Knudsen Syd. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er ekstern samarbejdspartner.


Mange kommuner er optaget af, hvordan man skaber bosætning og vækst i landdistrikterne. Udviklingsprojektet skal vise, hvordan mobile biblioteker kan bidrage til borgernes gode liv i landdistrikterne.

                                        db1_2013_forside
Læs artikel fra Danmarks Biblioteker | Nr. 1 | 2013:

Se film om projektet på youtube … 

Følg projektet på Facebook …

 

 

 

Styregruppemøde i Skanderborg Kulturhus.