Politikker

Kultur og Fritidspolitikker

Kulturpolitik i Morsø Kommune 2017-2020

Knudsen Syd har designet og faciliterer en samskabende proces med henblik på at udvikle og beskrive kommunens nye kulturpolitik.
Processen involverer Byrådet samt en række forskellige borgergrupper. Metoderne er konferencer, seminarer, workshops og målrettede dialogmøder.

Morsø Folkeblad 17. december 2016:
Morsø Kommunes nye kulturpolitik får luft under vingerne med hjælp fra en konsulent

Kulturpolitik i Ikast-Brande Kommune 2016-2019

Ikast (2)
Knudsen Syd har designet og faciliterer en samskabende proces med henblik på at udvikle og beskrive kommunens nye kulturpolitik.
Processen involverer Byrådet samt en række forskellige borgergrupper. Metoderne er konferencer, seminarer, workshops og målrettede dialogmøder. Det første udkast til kultur- og bibliotekspolitik fremlægges og debatteres i Byrådet ved et humørfuldt arrangement med kulturelle indslag fra Ensemble Midt Vest og Egnsteatret Operaen i Midten.

 


Kulturpolitik i Skive Kommune 2016 – 2019

Knudsen Syd har designet, faciliteret og været skribent i processen. Kulturpolitikken, der har fået navnet ’Kultur med vilje’, er blevet til i et tæt samarbejde og i en involverende proces med kultur- og fritidsforvaltningen, kulturpolitikerne, borgere, kulturaktører og det lokale erhvervsliv.

SkiveKultur_Forside

 

 

 

Se kulturpolitikken her og læs mere om de forskellige indsatsområder

 

 

 

I samarbejde med animationsbu-reauet Tumblehead i Viborg er der udarbejdet en lille film, som på humoristisk vis skyder politikken ”Kultur med vilje” i gang.
Se filmen her …
Skive-strategi

 

 

Billede fra den involverende proces. Her startkonferencen med over 100 deltagere i Kulturcenter Limfjord.

 

 


Kulturstrategi i Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunen skal have en kulturstrategi, der gælder for hele kommunen. Fab-Midt-kulturstrat-forside
I processen involveres de professionelle kulturinstitutioner og de mange
frivillige ildsjæle fra kulturlivet.

Knudsen Syd er sparringspartner for opgaven og gennemfører bl.a.
en række fokusgruppeinterwievs og faglige workshops for kulturaktørerne.
Læs mere …

Kultur- og fritidspolitik i Norddjurs Kommune 2013 – 2016Norddjurs_forside (2)
Kommunen skal have en politik, der dækker  kultur, fritid og idræt.
Knudsen Syd er sparringspartner på opgaven og gennemfører kulturkonferencer, fokusgruppeinterviews og dele af skriveprocessen.
Læs mere … 

Bibliotekspolitikker

Ikast-Brande Bibliotekerne
Som led i udarbejdelsen af kommunens kulturpolitik udarbejder vi også en bibliotekspolitik med borgerinddragelse. 

Koldingbibliotekerne
Udarbejdelse af vision og strategier:
Koldingbibliotekerne – borger for fremtiden.
Visioner og mål og fremtid 2010 – 2013.
Læs mere …

Faxe Kommunes Biblioteker
Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice.
Knudsen Syd har medvirket i udarbejdelsen af en ny udviklingsplan for Bibliotek og Borgerservice med konkrete eksempler på, hvoran der kan skabes én indgang for borgerne til bibliotek og borgerservice. Målet er, at få mest mulugt for pengene, sikre høj faglighed i opgaveløsningen og via digitale løsninger give borgerne en mere fleksibel service.
Tre modeller er udarbejdet til beslutning i Byrådet.
Læs oplægget her…

Slagelse Bibliotekerne
Knudsen Syd deltager i den nedsatte tænketank: Udviklingsforum, som skal inspirere og komme med input til en ny bibliotekspolitik og til nye indsatser i Slagelse Bibliotekerne. Flere udfordringer er blevet drøftet: Biblioteket i nærmiljøet – hvordan udvikles centrene? Fremtidens kompetenceprofil – Organisering – Digitalisering og Åbne biblioteker.

Lejre Bibliotekerne
Knudsen Syd er sparringspartner på udviklingsprocessen med medarbejderseminarer og borgerinddragelse.

Folkeoplysningspolitikker

Ny Folkeoplysningspolitik i Varde Kommune.
Varde Kommune skal have ny folkeoplysningspolitik. Knudsen Syd er skribent på opgaven og sparringspartner for forvaltningen om aktiviteterne om borgerinddragelse – herunder fx gennemførelse af visionsseminar og diverse dialogmøder.