Museer


Knudsen Syd medvirker som sparringspartner i fusions- og samarbejdsprocesserne, både som skribent på udredningsopgaver og som tovholder på kulturmøde- og samarbejdsprocesser i museerne.

Nedenstående er et udvalg af vores seneste referencer, som har relevans for opgaver omkring formaliseret samarbejde mellem museer.

 

DLM1Strategiudvikling: Dansk Landbrugsmuseum har brugt Knudsen Syd til at facilitere en strategiproces, der involverer museets ledergruppe, medarbejdere og komiteformand. Arbejdet er udført som led i museets rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen.


Udredning
af mulighederne for et formaliseret samarbejde mellem de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Kulturregion Midt – og Vestsjælland. Med inddragelse af kulturpolitikere, museumsbestyrelser og museumsmedarbejderne i de berørte institutioner.
Kunde: Museerne i Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Sorø og Slagelse samt i Næstved Kommuner.

Sparringspartner for Styregruppen og konsulent i fusionsprocesserne mellem Museum Færgegården i Frederikssund Kommune og Roskilde Museum. Med inddragelse af medarbejdere, bestyrelser og interessegrupper i workshops og seminarer. 
Kunde: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Frederikssund Kommune.

Analyse af tværkommunalt museumssamarbejde med visionsseminarer og workshops med inddragelse af kulturpolitikere, museumsbestyrelser og museumsmedarbejdere.
Kunde: Syddjurs Museum, Djurslands Museum og Kulturhistorisk Museum Randers.

Analyse af museumsområdet i Brønderslev Kommune mhp det statsanerkendte Try Museums fusionsmuligheder i regionalt perspektiv i Nordjylland og Vendsyssel. Med inddragelse af medarbejdere, bestyrelser og kulturpolitikere.
Kunde: Try Museum, Brønderslev kommune.

Udarbejdelse af arbejdsgrundlag for ny museumsorganisation i Vejle Kommune. Med visionsseminarer, workshops, arbejdsgrupper for medarbejdere, bestyrelse og kulturpolitikere.  Med involvering af de 3 statsanerkendte museer i kommunen samt Vingsted Historiske Værksted, Konserveringscentret og Vejle Stadsarkiv.
Kunde: Kultur- og Borgerserviceforvaltningen, Vejle kommune.

Analyse af museumsområdet i Vesthimmerlands Kommune med henblik på en hensigtsmæssig museumsstruktur og en fremtidig museumspolitik. Med inddragelse af de to statsanerkendte museer i kommunen: Limfjordsmuseet og Vesthimmerlands Museum Aars.
Kunde: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune.