Medarbejder- og teamudvikling

Den danske virksomhedskultur med flade strukturer stiller krav til mearbejderne om bl.a. selvledelse og samarbejde på tværs af og ud af organisationen.

Knudsen syd tilbyder processer til styrkelse af medarbej-dernes selvledelse, teamsamarbejde og sociale kapital

Vi skræddersyr processerne efter den enkelte organisations udfordringer.


Eksempler på opgaver

Naturstyrelsen.
Kompetenceudvikling for personaleskovfogeder (mellemledere).
Internatseminarer og personlig sparring i de enkelte enheder. Fokus på distanceledelse, selvledelse i team, social kapital i enhederne, kommunikation (også digital), feedback, motivation.

Procesforløb i det nye Center for Børn og Kultur, Vallensbæk Kommune, om at skabe muligheder for mere tværgående samarbejde, fælles kultur og nye traditioner og udnytte ressourcerne endnu bedre.

Seminarer om mødefacilitering for Hedensted Bibliotekerne.
Hvordan gør vi mødet til dagens bedste oplevelse?

Progressive IT “Fra god til bedst”
Kompetenceudvikling for chefkonsulenter med udvikling af fokus på kerneopgaven, kommunikation og produktivt samarbejde på tværs af afdelinger samt personlig effektivitet og selvledelse.

Roskilde Museum
Seminar om udvikling af ideer til fælles kultur og egne roller og præferencer.

Faxe Kommunes Biblioteker
Kursus over to dage i personlig effektivitet og personer og gruppers
roller og præferencer.

Eksempler på værktøjer: 


Persolog Personlig Effektivitets Profil, der indeholder både test og praktisk anvendlige værktøjer til selvledelse. Læs mere …


Incondia profilanalyser anvendes i forbindelse med leder- og medarbejderudvikling samt rekruttering. Læs mere …


K
odeks for god mellemledelse. Læs mere …