Forretningsudvikling

Knudsen Syd hjælper virksomheder med at udvikle
nye forretningsområder og partnerskaber.


Eksempel på opgaver:

Bygholm Landbrugsskole: Nye strategier 2015-2020.
bygholm3Hvad vil vi med Bygholm?

I hvilken retning skal vi udvikle os? 
Udviklingsveje, som også samtidig skal give vækst og endnu flere elever til skolen. Knudsen Syd er sparrings-partner og konsulent på udviklingsprocessen og gennem-fører strategiseminarer for bestyrelse og medarbejdere samt gennemfører fokusgruppeinterviews med udvalgte tidligere og nuværende elever.

LAG-illustration

 

Udviklingsstrategi for LAG Haderslev -Tønder.
Som led i udarbejdelsen af strategien har vi gennemført  workshops med bestyrelsen og forskellige former for  borgerinddragelse efter LEADER-Modellen.  Knudsen Syd har udviklet og beskrevet strategier, mål  og indsatser for den kommende 4 årige periode samt
udarbejdet den endelige ansøgning til Ministeriet for  By, Bolig og Landdistrikter.

LOF Øresund, en organisation under folkeoplysning-sloven, har anmodet konsulentfirmaet Knudsen Syd om at medvirke i en udviklingsproces om nye forretningsom-råder og partnerskaber med udvalgte kommuner i Nord-sjælland. Et konkret partnerskab og udviklingsprojekt omkring unge handicappedes mobilitet er blevet til i samarbejde mellem LOF og Levuk i Hillerød. Levuk driver en ungdomsklub og ungdomsuddannelse for handicappede.
Læs mere om dele af projektet: Frivillige følgesvende.