Evaluering


Hvad har vi lært i processen hidtil?
Hvad kan vi gøre anderledes?
Hvordan skal vi tilrettelægge vores rutiner fremover?
Hvilke udfordringer står vi overfor?
Hvordan skal vi prioritere vores indsatser fremover?


Knudsen Syd yder hjælp til evalueringsdesign og gennemfører evalueringen specielt idenfor kultur- og fritidsområdet.

Vores indfaldsvinkel er lærende evalueringer, hvor medarbejdere og brugere selv medvirker i udarbejdelsen af evalueringen. Fokus er defor på erfaringsopsamling og udvikling af nye og bedre arbejdsmetoder og pejlemærker undervejs i en løbende dialog med de involverede.
Evalueringsmetoderne kan fx være fokusgruppeinterviews, telefoninterviews og rundbordssamtaler. Men andre elementer som midtvejsmøder og dagbøger kan også indgå i arbejdet.

Eksempler på opgaver:

Udviklingsprojekt: “Ud af Vagten”, 2017:
Et mobilt bibliotekstilbud udviklet sammen med borgerne i Aarhus Kommunes Lokalbiblioteker.

 

De konkrete redskaber er: En lille lyseblå Tuk-Tuk bil, tre el-ladcykler, biblioteksbokse og boghuse, og så selvfølgelig engagerede medarbejdere fra biblioteket.

 Knudsen Syds evaluering af projektet har været en løbende proces med de involverede aktører på midtvejsseminar, styregruppemøder, gennem telefoninterviews og gennem en borgerinvolverende evalueringskonference, hvor de medvirkende deltagere selv bidrog aktivt i videndeling og opsamling.


Se mere her: Danmarks Biblioteker, nr. 1., 2018: se side 30 og 31.


Udviklingsprojektet ”CreaLab” i Herlev Bibliotek 2016-2017


foto-creatown-002
I ”CreaLab” skaber unge rum for unge. ”CreaLab” er et tilbud til bydelens unge om at blive medskabere af et stort dynamisk læringsrum, mødested og fællesbibliotek på Kildegårdsskolen i Herlev Nord.

foto-crealab-med-unge-002Hvordan indgår unge i kreative læreprocesser om biblioteksudvikling?
Hvordan definerer unge et kreativt læringsrum og et inspirerende møderum?


Projekt “CreaLab” gennemføres i et samarbejde mellem Herlev Bibliotek, Rosan Bosch Studio, Kildegårdsskolen og bydelens unge. Knudsen Syd udfører evalueringen, der tager udgangspunkt i løbende observationer samt interviews med involverede parter – unge som voksne.

Læs rapporten: CreaLab Evaluering 2017..

Det_3_sted_forside
Det tredje sted – bibliotekets nye services fremover.
 Kunde: Odense Centralbibliotek. Læs rapporten her…“Lær om dansk kultur – arrangementer for newcomers”

Kunde: Herning Bibliotekerne. Læs mere…“Trivselsfremme der virker”

Kunde: Det Lokale Beskæftigelses Råd i Silkeborg og Trivselsgruppen.
Læs mere …


“Vækst – Viden – Innovation” blandt 25 iværksættervirksomheder i Trekantsområdet.

Kunde: Vitus Bering Centret, Horsens.Læs mere …