Knudsen Syd processen

Vi bygger bro over traditionelle grænser

Knudsen Syd sætter altid borgeren / brugeren i centrum for vores processer. Det handler om at skabe konkrete løsninger i et samarbejde – for at respektere behov og ønsker – og for at skabe medejerskab og engagement. 

Vi arbejder ofte i feltet mellem den frivillige verden og det offentlige. I vores procesforløb får parterne mulighed for at spille ind med både holdninger, kompetencer og styrker. Vi er kendt for at skabe begejstring og aktiv medleven.

Som facilitatorer af samskabende processer ser vi det som vores opgave at få aktørerne til at arbejde positivt sammen. Respekt for hinanden og stor åbenhed mellem parterne er afgørende værdier i arbejdet.

Vi hjælper med at udfordre parterne, så vi sammen finder nye muligheder og udvikler nye værdifulde samarbejder.

Eksempler på opgaver:

(Se også eksempler under hjemmesidens øvrige menupunkter).

Varde Kommune skal have ny folkeoplysningspolitik.
Knudsen Syd er skribent på opgaven og sparringspartner for forvaltningen om aktiviteterne i borgerinddragelse – herunder gennemførelse af visionsseminar og diverse dialogmøder.

Se eksempel på visionsdag:

Brugerindflydelse på udviklingen i biblioteker og andre kulturinstitutioner Faxe Kommune, Aabenraa Bibliotekerne, Skanderborg Kommune.

Tværkommunalt bibliotekssamarbejde suppleret med fokusgruppeinterviews i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev kommuner samt i Skanderborg, Ry, Galten og Hørning kommuner.