Bibliotek og Folkeskole

Udviklingsprojekt Læseløft for de 10-13 årige med frivillige i skoler og biblioteker.
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen i 2017-2018 og gennemføres i et samarbejde mellem Frederikssund, Egedal og Herlev Bibliotekerne.

Knudsen Syd har taget initiativ til projektet og har hentet inspiration i bla. Holland, hvor involvering af frivillige i børns læsetræning gennemføres med stor succes. Her arbejder man bla. med målrettede rekrutteringsforløb overfor forældre, bedsteforældre og naboer. De frivillige tilbydes forskellige workshop-forløb, hvor de lærer, hvordan man kan støtte op om det enkelte barns læsetræning og læselyst på biblioteket, i hjemmet og i skolen.
Som et supplement til skolernes undervisning.

Læs mere om projektinitiativerne i Frederikssund, Egedal og Herlev kommuner i artiklerne her:
Fagmagasinet Perspektiv.
Folkeskolen

“Udvikling af nye samarbejdsmodeller mellem biblioteker og folkeskoler”
Kommunerne bag udviklingsprojektet “Mit rum for læring og oplevelser” fortsætter samarbejdet i 2017 – nu også med Halsnæs kommune som partner. Der videreudvikles og skabes nye effektive samarbejdsmodeller.

Se fotos/rapport fra studietur til Holland om samarbejde mellem skoler og biblioteker

“Mit rum for læring og oplevelser”
– samarbejde mellem bibliotek og folkeskoler 

Biblioteker og skoler i Struer, Lemvig, Rebild, Thisted, Skive. Nyborg og Ikast-Brande kommuner samt Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg har i lyset af den nye skolereform samarbejdet om at udvikle gode, fælles tilbud – tilpasset barnets niveau. Parterne har med inspiration udefra undersøgt og udviklet feltet mellem skolebibliotekernes læringsfokus og folkebibliotekernes oplevelsesfokus.

Mit Rum for Læring og Oplevelser giver inspiration til fælles projekter med læring og oplevelser, som er sjove at medvirke i for både børn og voksne.Der er gode anbefalinger til fremtidens biblioteksbetjening af børn, og der er skitser til forskellige måder at strukturere samarbejdet på.
Bogen kan ses her …

Eksempel på succesfuldt samarbejde mellem bibliotek og skole
Læs artikel fra Herning Folkeblad 18. marts 2016

Hvad kan vi lære af samarbejdet mellem skoler og biblioteker i Finland?
Læs artikel fra Danmarks Biblioteker | Nr. 5 | 2015