Bibliotek og Borgerservice

Knudsen Syd har siden 2009 haft en central  rolle i udviklingen af samarbejdsmodeller  mellem Borgerservicecentre og Biblioteker.

Vi tog initiativ til at samle hovedaktørerne på området: Bibliotekschefforeningen, Borgerservice Danmark og Danmarks Biblioteksforening i et tættere samarbejde om at give en bedre og bredere borgerservice i kommunerne.

En række anbefalinger i arbejdet fremgår af publikationen:
Borgerservice & Biblioteker: Du er altid velkommen, 2010.
Ny opdateret udgave: Du er altid velkommen, 2015.

Heri oplistes en række anbefalinger til de aktører, der skal i gang med samarbejdet om formidlingen og undervisningen i de mange digitale services til borgerne.

Som en opfølgning på de seneste års udviklingsarbejder om bibliotek og borgerservice har Knudsen Syd gennemført forskningsbaseret efteruddannelse i samarbejde med Syddansk Universitet Kolding:
At hjælpe borgerne: Vejledning i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger på biblioteket. 
Se kursusforløbet her…

En kvalitativ undersøgelse om de fremtidige kompetencebehov i kommunerne indgår i det arbejdsgrundlaget for samarbejdsprojektet med SDU om forskningsbaseret efteruddannelse.

En workshop for specielt inviterede borgerservicechefer og bibliotekschefer er gennemført på SDU i Kolding med henblik på en yderligere præcisering af indholdet i det fremtidige uddannelsestilbud.

Knudsen Syd har medvirket og medvirker fortsat som sparringspartner for de bibliotekschefer og borgerservicechefer, der skal have de to kulturer til at arbejde sammen.

Knudsen Syd medvirker endvidere i faciliteringen af bibliotekernes “borgerservicenetværk”.

Eksempel på opgaver:

Fremtidens borgerhus i Vallensbæk Kommune:
På baggrund af ændringerne i Borgerservice med Udbetaling Danmark og de nye krav til bibliotekerne i fremtiden har Kommunalbestyrelsen besluttet at undersøge mulighederne og perspektiverne for at samle de direkte borgerrettede opgaver i ét og samme hus i forbindelse med Rådhuset og Vallensbæk Bibliotek. Knudsen Syd er tovholder på opgaven og gennemfører en proces, hvor både politikere og medarbejdere involveres i afklaringen af behov og muligheder samt hvilke funktioner og services, der med fordel kan indgå i et fremtidens borgerhus i Vallensbæk.

Tilrettelæggelse af sammenlægning af bibliotek- og borgerservicecentre i Slagelse Kommune med inddragelse af medarbejdere.